Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

20090315 152425 : drewniana 20090315 152542 : drewniana 20090315 152836 : drewniana 20090315 152322 gimp : drewniana
20090315 152356 : drewniana