Szczegółowe informacje na CERKIEWNIKU POLSKIM

Duża mapa

dobra szlachecka 2 : drewniana 20070923 150404 : drewniana dobra szlachecka pan2 : drewniana dobra szlachecka pan1 : drewniana
dobra szlachecka 1 : drewniana 20070923 150447 : drewniana 20111203 084100 : drewniana 20111203 084618 : drewniana
20070923 151004 : drewniana 20070923 151031 : drewniana 20070923 151125 : drewniana 20070923 150518 : drewniana